Riksdagen kräver snabb lagändring om personlig assistans 

Regeringen ska så fort som möjligt återkomma med förslag på hur reglerna om personlig assistans ska ändras, beslutade riksdagen idag.

Riksdagshuset
(Foto: riksdagen)

Regeringen ska så fort som möjligt återkomma med förslag på hur reglerna om personlig assistans ska ändras, beslutade riksdagen idag.
Regeringen ska skyndsamt ta fram lagförslag för att förtydliga LSS så att behov av hjälp med andning och med sondmatning räknas som grundläggande behöv för personlig assistans. Det beslutade riksdagen idag när den antog socialutskottets betänkande om budgeten för 2019.
Att det skulle bli ett tillkännagivande i frågan stod klart redan förra veckan när Moderaterna och Kristdemokraternas reservation till övergångsregeringens budgetproposition antogs av riksdagen. I reservationen skrev de båda påfarterna att de ville se lagändringar. 
För att täcka upp för högre kostnader som följer av en lagändring tillför riksdagen, enligt Moderaterna och Kristdemokraternas förslag, 350 miljoner kronor nästa år och 700 miljoner kronor för åren 2020 och 2021. Totalt avsätts 2019 lite mindre än 24,8 miljarder kronor till kostnader för statlig assistansersättning.
I enlighet med Ms och KDs reservation skriver socialutskottet också att det värnar assistansreformens långsiktiga hållbarhet, såväl rättsligt som ekonomiskt och med hänsyn till de totala samhällsekonomiska kostnaderna.
I ett särskilt yttrande skriver Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de välkomnar majoritetens ställningstagande om att andning och sondmatning ska ses som grundläggande behov. Men de skriver också att de hade önskat att barnperspektivet tydligt hade beaktats i ställningstagandet.