Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade

Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska.

Flicka i rullstol blir körd av kvinna.
(Foto: bluraz – Fotolia/Adobe Stock)

Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. 

2018 hade 14596 personer rätt till statlig assistansersättning. Det är en minskning från toppåret 2014 då lite drygt 16000  personer var beviljade insatsen. 

Trots att regeringen både infört ett tillfälligt stopp för regelbundna omprövningar av assistansbehovet och aviserat lagändringar som ska slå fast att andning och sondmatning räknas som grundläggande behov, så räknar man samtidigt med att antalet personer som får ersättningen kommer att minska under kommande åren. Det framgår av vårpropositionen som presenterades på onsdagen.

Enligt regeringens egna beräkningar kommer antalet personer som har rätt till assistansersättning att minska kontinuerligt under de kommande åren. 2022 räknar man med att 13967 persern har assistansersättning, en minskning med drygt 500 personer jämfört med förra året. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Samtidigt räknar man med att det genomsnittliga antalet beviljade timmar per person fortsätter att öka. Från förra årets 130 timmar i veckan till 135 timmar år 2022. 

Här finns hela vårpropositionen