Rätt att få diskriminering prövad i domstol

Det räcker inte att betala ersättning för att slippa domstolsprövning av diskriminering. Det konstaterar EU-domstolen i ett yttrande som får betydelse för svenska diskrimineringsmål.

Hittills har den som anklagas för diskriminering kunnat välja att betala ersättning till den som upplever sig diskriminerad och därmed undvika att fallet tas upp i domstol. Även att den anklagade vägrar att medge att det handlar om diskriminering har svenskt rättsväsende valt att se det som att fallet är avslutat. 

Men nu kan det bli slut med det. I ett aktuellt fall har Högsta domstolen, på begärande från Diskrimineringsombudmannen, begärt att EU-domstolen lämnar ett förhandsavgörande i frågan. Fallet handlar om en man som blev nekad att gå ombord på ett flygplan. Mannen upplevde att han stoppades på grund av sin etniska tillhörighet och anmälde flygbolaget för diskriminerng. DO tog upp fallet och stämde bolaget i domstol med krav på en viss summa i diskrimineringsersättning. Flygbolaget valde att betala den begärda ersättningen men fortsatte att neka till att ha utsatt mannen för diskriminering. Därmed ansåg tingsrätten att fallet var avgjort och tog aldrig upp frågan om det hade förekommit diskriminering eller inte. 

Den berörda mannen var dock inte nöjd med detta. Han ville att domstolen prövar om det han utsattes för var diskriminering. DO har drivit frågan vidare till Högsta domstolen, som inledningsvis har begärt ett yttrande från EU-domstolen. 

I sitt förhandsavgörande konstrar EU-domstolen att det måste finnas en möjlighet till att pröva om det har handlar om diskriminering eller inte. En sådan prövning ska kunna ske oavsett om den anklagade har valt att betala ersättning. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Diskrimningsombudsmannen Lars Arrhenius menar att utfallet är av stor principiell betydelse. Företag ska inte ha möjligheten att köpa sig fria från anklagelser om diskriminering, säger han i ett pressmeddelande. 

– Vår erfarenhet är att de enskilda vi företräder i regel inte drivs av ekonomiska intressen. De vill ha upprättelse och uppger ofta att de vill förhindra att den diskriminering de har upplevt drabbar andra, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i pressmeddelandet.