Nytt statsstöd ska ge bättre tillgänglighet i skolan

Regeringen vill införa ett statsbidrag till förbättringar av arbetsmiljön i skolan. Pengarna ska delvis förbättra tillgängligheten.

Porträtt av Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP)

Regeringen vill införa ett statsbidrag till förbättringar av arbetsmiljön i skolan. Pengarna ska delvis förbättra tillgängligheten.
– Lokalerna ska vara bullerdämpande, ha god ventilation och vara tillgängliga för elever och personal med funktionsnedsättning, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i ett pressmeddelande.
Statsbidraget ska betalas ut till medfinansiering av förbättringar av skolans lokaler. I första hand till lokaler för grundskola och förskoleklasser.
Bland de åtgärder som regeringen nämner finns förbättringar av ventilation, ljudmiljö, energieffektivitet och tillgänglighet.
Under nästa år vill regeringen avsätta 100 miljoner kronor till statsbidraget.  För åren 2016-2018 räknar man med att bidraget kostar 300 miljoner kronor per år.
När Skolverket 2008 undersökte tillgängligheten i svenska skolor konstaterade man att nästan hälften av landets grundskolor hade grundläggande brister i tillgängligheten för elever som använder rullstol.