Nytt föräldrastöd ska utredas 

Efter många års debatt ska föräldrar till barn med funktionsnedsättning få bättre stöd. Men först ska behovet utredas.

Porträtt Åsa regner
Åsa Regnér är äldre- och jämställdhetsminister.

Efter många års debatt ska föräldrar till barn med funktionsnedsättning få bättre stöd. Men först ska behovet utredas.
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av ett särskilt utformat föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning.
Myndigheten ska därefter ta fram ett kunskapsunderlag och metodstöd för bättre samordning av insatser riktade till barnen. Arbetet ska vara klart i oktober 2017.
– Ett bättre stöd till föräldrar och vårdnadshavare är en viktig del i arbetet för ökad självständighet och mer jämlika levnadsvillkor för barnen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.
Situationen för föräldrar till barn med funktionsnedsättning har debatterats i många år utan att någon lösning har presenterats. Idag måste många föräldrar ha kontakter med en mängd olika handläggare och professionella personer runt barnen utan att samhället erbjuder någon form av samordningsstöd. Ett arbete som tar mycket tid och energi i vardagen.