Nyord ska definiera Handikappförbunden

Samarbetsorganet byter namn och vill samtidigt introducera ett nytt begrepp i det svenska språket.

Ett uppslag ur svenska akademins ordlista som visar ordkombinationer som innehåller ordet funktion.
Här finns plats för fler varianter i svenskan, menar Handikappförbunden. (Foto: Albert Martinsson)

Samarbetsorganet byter namn och vill samtidigt introducera ett nytt begrepp i det svenska språket.
Funktionsrätt Sverige är det nya namnet på samarbetsorganisationen Handikappförbunden. Namnbytet sker först till våren men redan nu försöker organisationen introducera begreppet funktionsrätt i språket.
Enligt Handikappförbunden beskriver det nya ordet rätten till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar för personer med funktionsnedsättning. Funktionsrätt ska även ses som ett komplement till begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. På så vis vill säger sig organisationen vilja flytta fokus från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.