Nya krav på europeisk tillgänglighetslag

Trots år av löften dröjer förslaget från kommissionen om en europeisk tillgänglighetslag. Nu kräver Europaparlamentet att något händer.

Trots år av löften dröjer förslaget från kommissionen om en europeisk tillgänglighetslag. Nu kräver Europaparlamentet att något händer.
I en resolution uppmanar parlamentet kommissionen att lägga fram ett förslag om en europeisk tillgänglighetslagstiftning. som innefattar tillgänglighet till varor och tjänster för alla EU-medborgare. Ett lagförslag har varit på gång under lång tid men har vid flera tillfällen skjutits på framtiden.
Parlamentet uppmanar även medlemsstaterna att komma överens om förslaget till antidiskrimineringsdirektiv som har strandat i rådet sedan flera år tillbaka.
Bakgrunden till resolutionen är FNs förestående granskning av hur EU lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de frågor som FN-kommittén ställde till EU i april.