Nya grundläggande behov i LSS

Riksdagen sa ja till nya grundläggande behov och ändrat föräldraansvar inom LSS.

Vid årsskiftet blir det lättare för bland annat barn med psykisk funktionsnedsättning att få personlig assistans. I veckan klubbade riksdagen ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om nya grundläggande behov och ett förändrat föräldraansvar.

Bland annat kommer stöd som en person behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom räkans som ett grundläggande behov för personlig assistans.

I det grundläggande behovet räknas även insatser för att aktivera och motivera en person att klara av något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra in.

Dessutom blir det lättare att få personlig assistans för den som behöver egenvård. LSS får ett nytt grundläggande behov som omfattar stöd som behövs under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär fara för en persons liv eller en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Riksdagen förändrar även reglerna för föräldraansvar inom LSS genom att införa ett schabloniserat föräldraavdrag. 

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.