Nya förslag ska ge bättre tillgänglighet i vallokalerna

Vallagens krav på tillgänglighet ska inte inte bara handla om själva vallokalen utan också omfatta röstningsförfarandet och informationen till väljarna, föreslår en statlig utredning.

Sedan några år tillbaka finns krav på att kommunerna ska se till att vallokalerna är fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och att de har öppettider som ger goda möjligheter att delta i de allmänna valen. Men fortfarande finns det tillgänglighetsproblem som gör det svårt för vissa grupper att delta i valet på lika villkor.

Ett exempel är valsedlarnas utformning som kan skapa svårigheter för både synskadade och personer med nedsatt rörelseförmåga. Ett annat är att det inte alltid finns tillgång till skärmar i varierande höjd. Det handlar också om att röstmottagarna inte har kunskap om hur de kan hjälpa personer med vissa funktionsnedsättningar att avlägga sin röst.

Nu föreslår statliga Valutredningen (SOU 2021:96) en skärpning av vallagen som även ställer krav på ett tillgängligt röstningsförfarande och att informationen tillväljarna ska vara tillgänglig. Enligt utredningen ska lagändringen höja ambitionsnivån för tillgängligheten och göra det tydligare för kommunerna hur de ska förbättra tillgängligheten i vallokalerna. 

Utredningen föreslår även att Valmyndigheten ska ta fram en vägledningen med samlade regler och rekommendationer för tillgänglighet vid valen. Vägledningen ska tas fram i samverkan med bland annat funktionshinderrörelsen. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Valmyndigheten ska också samla in information om hur tillgängligheten till vallokalerna ser ut och publicera denna på sin webbplats. Senast 32 dagar för valdagen ska kommunerna ge denna information till Valmyndigheten. 

Förslagen från utredningen kan börja gälla från valet till Europaparlamentet 2024.