Ny väg att överklaga parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska kunna prövas i domstol. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.

En skylt som visar parkeringsplats för rörelsehindrad
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska kunna prövas i domstol. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.
Enligt svensk lag kan den som ansöker om ett parkeringstillstånd hos kommunen överklaga ett avslag till i första hand länsstyrelsen och i andra och sista hand till Transportstyrelsen. Denna ordning har fått en del kritik. Inte minst för  att Transportstyrelsen både är den myndighet som utfärdar regelverket för parkeringstillstånd och har sista ordet om hur reglerna ska tolkas.
Nu blir det dock ändring på detta. En dom från Högsta förvaltningsrätten slår fast att parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en civil rättighet i Europakonventionens mening. Därför ska ett beslut om parkeringstillstånd kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Enligt Monika Norberg, jurist på Transportstyrelsen, kan domen leda till att lagen behöver ändras.
– Kontentan är ju att instansordningen är annorlunda än i lagen. I lagen finns ingen domstolsprövning, säger Monika Norberg.
Transportstyrelsen har ännu inte fattat något beslut om hur man ska agera till följd av domen. En modell kan bli att myndigheten skickar med information till sina ställningstaganden om att domen går att överklaga och att överklaganden skickas vidare till förvaltningsdomstol.
Här finns domen