Myndigheter ska motverka diskriminering

Regeringen ger särskilda uppdrag till två myndigheter att öka kunskapen om diskriminering på arbetsmarknaden.

Regeringen ger särskilda uppdrag till två myndigheter att öka kunskapen om diskriminering på arbetsmarknaden.
Myndigheten för delaktighet (MFD) ska på uppdrag från regeringen vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. För ändamålet får myndigheten 1,3 miljoner kronor.
– Under 2016 var funktionsnedsättning den vanligaste diskrimineringsgrunden i de anmälningar som inkom till Diskrimineringsombudsmannen. Vi vet också att utanförskapet och arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är hög. Myndigheten för delaktighet har goda förutsättningar för att sprida kunskap som kan motverka diskriminering på arbetsmarknaden för dessa personer, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.
Samtidigt får Diskrimineringombudsmannen (DO) ett liknande uppdrag. DO ska vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden , men här nämns ingen särskild diskrimineringsgrund. DO får 1,5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget.