Myndighet varnar för fallande assistansvinster

Lägre lönsamhet i assistansföretagen kan minska valfriheten och skrämma bort seriösa aktörer från marknaden, visar en statlig rapport.

Ett hörn av en hundrakronorssedel
Foto: Roland Magnusson/Adobe stock

Lägre lönsamhet i assistansföretagen kan minska valfriheten och skrämma bort seriösa aktörer från marknaden. Det visar en rapport som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort på uppdrag av regeringen.
Assistansanordnarnas lönsamhet har minskat avsevärt de senaste tio åren, visar utredningen. Den genomsnittliga rörelsemarginalen för aktiebolagen har sjunkit från 6,2 procent 2007 till 4,1 procent 2016. Eftersom att den totala omsättningen på marknaden ökat under perioden har dock det samlade resultatet ökat i kronor räknat. 2007 gjorde bolagen ett sammanlagt resultat på 400 miljoner kronor. 2015 var summan uppe i en miljard. 2016 föll dock summan tillbaka till 900 miljoner kronor.
ISF varnar för att de den sjunkande lönsamheten kommer att skapa problem. Inom några år finns risken att flera utförare hamnar i betalningssvårigheter. Detta kan leda till försämrad kvalitet och att seriösa aktörer väljer att lämna assistansmarknaden, varnar ISF.
Samtidigt är det inte alla bolag som brottas med små marginaler. ISFs undersökning visar att spridningen är stor, även blad de största bolagen. 2016 fanns såväl bolag med rörelsemarginaler runt tio procent som bolag som redovisade en negativ marginal.
ISF skriver att utvecklingen mot lägre lönsamhet kan bli särskilt kännbar för de användare som har stora behov och där ersättningen inte fullt ut täcker assistans på obekvämarbetstid. Lägre lönsamhet kan leda till pressade löner och större personalomsättning.
Idag har de privata anordnarna cirka två tredjedelar av marknaden. De 25 bolagen största står för en tredjedel av marknaden och de 100 största för drygt hälften.
Hela rapporten finns hos ISF