Ministern lovar se över parkeringsfusket

Ett nationellt register och möjligheten att koppla ett parkeringstillstånd till en särskild bil är några åtgärder som infrastrukturministern vill undersöka.

 
porträtt av anna JohanssonEtt nationellt register och möjligheten att koppla ett parkeringstillstånd till en särskild bil är några åtgärder som infrastrukturministern vill undersöka.
Parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga missbrukas i allt större omfattning. Det har Sveriges television visat i en granskning i veckan. Handel med förfalskade och stulna parkeringstillstånd som används av personer som inte alls har några problem med att förflytta sig själva har blivit ett växande problem i flera städer i Sverige.
Nu vill infrastrukturminister Anna Johansson se över möjligheterna att kontrollera användningen av parkeringstillstånd. Till SVT säger hon att hon ska kalla till sig funktionshinderorganisationer, kommuner och myndigheter för att diskutera frågan. Bland annat öppnar hon för att införa ett nationellt register över svenska parkeringstillstånd, men hon kan även tänka sig att koppla tillståndet till bilens registreringsnummer.
Under senare år har reglerna för parkeringstillstånd blivit mer restriktiva. Bland annat kan inte bilförare med nedsatt funktion i armarna längre få tillstånd. Ändringarna har motiverats med att det finns en brist på parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Åtstramningarna har dock kritiserats av funktionshinderrörelsen. Bland annat har DHR och RTP ifrågasatt förändringarna och pekat på att fusk med tillstånden är ett utbrett problem.
”Vår erfarenhet är att det på de flesta håll i landet är gott om tomma parkeringsplatser avsedda för parkeringstillståndsberättigade personer utom möjligen i vissa storstadsområden. Ett större problem är alla falska tillstånd som är i omlopp ute på marknaden”, skrev organisationerna i ett remissvar  i juni i år.