Målet: Förbättra äldres delaktighet

Äldre med funktionsnedsättning är målgruppen för en ny satsning från Arvsfonden. Kristina Nordin leder projektet vars mål är att riva hinder för tillgänglighet och skapa generationsöverskridande möten.

Ett gäng äldre människor sitter och interagerar med var sin mobiltelefon eller surfplatta.
Kan projekt minska den digitala klyftan? (Foto: WavebreakMediaMicro/Adobe stock)

Äldre med funktionsnedsättning är målgruppen för en ny satsning från Arvsfonden. Kristina Nordin leder projektet vars mål är att riva hinder för tillgänglighet och skapa generationsöverskridande möten.
Mellan åren 2013 och 2016 gjorde Arvsfonden en riktad satsning där mer än 600 miljoner kronor betalades ut till drygt 200 projekt för personer med funktionsnedsättning. Merparten av de ansökningar som kom in handlade dock om projekt för barn och ungdomar. Bara ett fåtal riktade sig mot äldre personer med funktionsnedsättning.
Detta fick fonden att fundera. Resultatet blev en ny satsning som sjösattes tidigare i år. Under devisen Ålder är inget hinder efterlyser man projektidéer som syftar till att skapa bättre förutsättningar för äldre med funktionsnedsättning att delta i samhället.
– Målsättning är att vi ska få in minst 100 projekt riktade till den här målgruppen fram till 2021, berättar Kristina Nordin som leder arbetet med satsningen.
Till skillnad från den tidigare utlysningen, då fokus låg på skola, arbetsmarknad och en aktiv fritid,  har Arvsfonden denna gång varit att inte styra inriktningen på projekten. 
– Något som talas mycket om just nu är till exempel det digitala utanförskapet, men vi ser också att områden som psykisk ohälsa, att undanröja hinder och öka tillgängligheten samt att skapa fysiska och digitala mötesplatser är intressanta. 
Vem som räknas som äldre är dock inte definierat.
– Vi ser gärna generationsövergripande projekt där äldre möte yngre. Vad man väljer att inrikta sitt projekt på avgörs av vilka behov man ser, säger Kristina Nordin.