Löften om snabbare bilstöd

Bedömningen om behov av fordonsanpassning ska bli snabbare och bättre. Regeringen ger Trafikverket och Försäkringskassan nya uppdrag.

Sedan lagändringen 2017 har bilstödet dragits med många problem. Långa handläggningstider har varit ett. Trots att Försäkringskassan har försökt att snabba på processen kan det i många fall kan det ta över ett år från ansökan tills dess att den sökande har en färdiganpassad bil att köra. 

Regeringen ger nu flera uppdrag till de inblandande myndigheterna med syfte att förbättra och snabba på processen. Bland annat ska Trafikverket, som är den myndighet som bedömer vilka behov av anpassningar en sökande har och om ett fordon är lämpligt, ta fram förslag på hur bedömningen kan bli effektivare. 

Tillsammans med Transportstyrelsen ska Trafikverket också ta fram förslag för hur kunskapen om fordonsanpassning och teknikutvecklingen på området bäst kan systematiseras.

Samtidigt får Försäkringskassan uppdraget att lämna förslag på hur handläggningen av enklare bilstödsärenden kan bli snabbare. Regeringen menar att det finns ärenden som inte kräver någon mer ingående utprovning där Trafikverket snabbt borde kunna ge besked om lämplig anpassning. Försäkringskassan ska därför, i dialog med Trafikverket, ta fram förslag om hur myndigheterna ska identifiera vilka ärenden de kan hantera snabbare och hur de ska effektivisera handläggningen av dessa.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

DHR välkomnar uppdragen som man menar svarar mot flera av de problem som organisationen har pekat på tidigare. 

– Vi har länge påtalat problemen med bland annat de långa handläggningstiderna, som ofta är år och inte månader, och är glada för att regeringen vill förbättra bilstödet på flera fronter. Dock ser vi ett stort behov att flytta hela hanteringen av bilstöd från Försäkringskassan till Trafikverket, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR i ett pressmeddelande.

Försäkringskassans utredning ska var klar 30 juni. Trafikverket får jobba till 1 december.