Liten höjning av timschablonen

Regeringen höjer timersättningen för statliga assistansersättning med 1,5 procent till 2023.

I pengar innebär det en höjning på fyra kronor och åttio öre i timmen. Höjningen ligger på samma nivå som förra året och innebär att värdet på assistansersättningen fortsätter att minska i relation till löneökningarna på arbetsmarknaden.  

Under året har assistansbranschen och delar av funktionshinderrörelsen drivit en kampanj med krav på kraftigt höjd assistansersättning, men något gehör för detta krav får de inte i regeringens budget som är framförhandlad tillsammans med Sverigedemokraterna.