L: Ytterligare 2400 personer bör ha assistans 

Liberalerna vill satsa ytterligare sex miljarder kronor på LSS under en fyraårsperiod. Det framgår av partiets skuggbudget som presenterades på tisdagen. 

En närbild på svenska sedlar och mynt.
Foto: Niklas Emmoth/Adobe Stock

Liberalerna vill satsa ytterligare sex miljarder kronor på LSS under en fyraårsperiod. Det framgår av partiets skuggbudget som presenterades på tisdagen. 
Liberalerna, som tidigare velat lägga en miljard kronor mer på LSS än regeringen per år, har nu ökat det till 1,5 miljarder kronor mer per år under de kommande fyra åren.
Liberalerna är kritiska till de senaste årens utveckling inom den personliga assistansen där ny rättspraxis har gjort att allt färre beviljas assistansersättning. Partiet menar att regeringens direktiv till LSS-utredningen med fokus på kostnadskontroll späder på oron istället för att skingra den.
Enligt Liberalerna är det omkring 2 400 personer som skulle ha fått assistans som inte har fått det de senaste åren på grund av inskränkningar. Beräkningen baseras dels på den faktiska minskning av antalet assistansberättigade som skett sedan 2015 och dels på att Liberalerna räknar med att ytterligare drygt tusen personer borde har rätt till assistans idag eftersom att befolkningen har ökat.
Här finns Liberalernas budgetmotion