KD vill höja assistansersättningen

Timschablonen i den statliga assistansersättning bör höjas i takt med lönehöjningarna, föreslår Kristdemokraterna partiets budgetmotion.

Ett hörn av en hundrakronorssedel
Foto: Roland Magnusson/Adobe stock

Timschablonen i den statliga assistansersättning bör höjas i takt med lönehöjningarna, föreslår Kristdemokraterna partiets budgetmotion.
Under de senaste åren har ersättningsnivån i den statliga assistansersättningen hits mindre än de avtalade löneökningarna. I budgetmotionen för 2019 föreslår övergångsregeringen att schblonnivån i assistansersättningen ska räknas upp med 1,5. Samma uppräkning gjordes förra året. 
Detta är för lite anser Kristdemokraterna. I partiets budgetmotion, som presenterades på torsdagen, föreslår man att timschablonen räknas upp med 2,2 procent för att motsvara nivån på löneökningarna. 
Samtidigt vill partiet omgående ändra lagen så att personer med mycket omfattande stödbehov får det stöd enligt LSS som var avsikten när lagen infördes.
»Det är för oss uppenbart att det krävs ändring i lagstiftningen för att stoppa den kraftiga inskränkning som regeringen låtit pågå«, skriver KD i budgetmotionen.
Sammantaget vill partiet avsätta 1,6 miljarder kronor mer till den personliga assistansen än vad som föreslås i övergångsregeringens budgetproposition.