Kd kräver att regeringen agerar i assistansfrågan

Läget är akut och arbetet med att återskapa rätten till personlig assistans måste komma igång snabbt, menar Kristdemokraternas ledamot i socialutskottet Pia Steensland. Idag har partiet lämnat i ett förslag till utskottet med krav på att regeringen agerar.

Kollage: Bild på riksdagshuset och ett porträtt på Oia Steensland (KD)
Kristdemokraten Pia Steensland vill att riksdagen ger övergångsregeringen mandat att agera i assistansfrågan. (Foto: Vladimir Mucibabic och riksdagen)

Läget är akut och arbetet med att återskapa rätten till personlig assistans måste komma igång snabbt, menar Kristdemokraternas ledamot i socialutskottet Pia Steensland. Idag har partiet lämnat i ett förslag till utskottet med krav på att regeringen agerar.
– Vi har en övergångsregering som kan agera i en akut situation. Vår förhoppning och intention är att om regeringen får ett socialutskott i ryggen så kan de ta de första stegen för att åtgärda den här akuta situationen som vi har inom LSS.
Pia Steensland hoppas att den samstämmighet som fanns i valrörelsen, där samtliga partier var överens om att situationen inom den personliga assistansen är akut, ska bidra till att snabbt få igång ett arbete med att förändra lagstiftningen.
– Vi måste framför allt titta på varför de här barnen hamnar i kläm. Det handlar om definitionen av grundläggande behov och den rättspraxis som har utvecklats. Sedan måste vi så klart titta på hela frågan, men i det här akuta skedet måste vi få en samstämmig definition av när man har rätt till assistans.
När en förändring kan bli verklighet, kan Pia Steensland inte säga i dagsläget.
– Det viktiga nu är man tar de första stegen så att processen kommer igång.