Jägare på hjul kan få nationell dispens

Jakträtt i hela Sverige med fem års giltighetstid. Så vill riksdagen göra regelverket för jakt med stöd av motordrivna fordon mer generöst för jägare med funktionsnedsättning.

En bred riksdagsmajoritet står bakom det så kallade tillkännagivandet, som regeringen nu får ta sig an med inriktning att förändra regelverket.

Porträtt av Peter Helander.
Peter Helander (C). Foto: Riksdagen

– Det är en uppmaning till regeringen att förändra regelverket och i vissa fall kan det gå trögt om riksdag och regering har olika uppfattning. Men i det här fallet står Socialdemokraterna bakom tillkännagivandet och man kan räkna med en smidig process, säger Peter Helander, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Endast Miljöpartiet röstade emot tillkännagivandet – ett initiativ från riksdagens miljö- och jordbruksutskott – när beslutet klubbades igenom förra veckan.

I debatten argumenterade ledamöter från S, C, L och M för ett behov att underlätta jakt där terrängfordon används för jägare med funktionsnedsättning.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Nuvarande system kräver dispens från länsstyrelsen för jakt inom ett specifikt område.

– Många aktiva jägare behöver därför ett stort antal dispenser och hela systemet är onödigt tidskrävande och kostsamt, säger Peter Helander.

Isak From är en av Socialdemokraternas ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet:

– Reformen berör ett fåtal jägare, men det är desto viktigare för de jägare som berörs. De känns bra att vi nu är nära en lösning för en fråga som Socialdemokraterna lyfte redan under oppositionstiden. För oss är det en rättvisefråga att göra jakten tillgänglig för så många som möjligt.

Porträtt av Isak From.
Isak From (S). Foto: Riksdagen

Enligt Isak From är det inte regeringspartiets »fel« att skarpa förslag och beslut dröjt. Men han beskriver processen som en »olycklig långbänk«.

– Det finns en terrängkörningsutredning från förra mandatperioden men de frågorna prioriterades sedan inte i januariöverenskommelsen som grund för regeringsbildningen den här mandatperioden.

Riksdagen vill se en generell, femårig dispens som gäller i hela landet.

– En bra grund skulle kunna vara det utredningsförslag som finns sedan tidigare om att Transportstyrelsen administrerar tillstånd för jägare eller fiskare med funktionsnedsättning, mot att den sökande gör anmälan till markägaren. Den senare delen är sällan något bekymmer eftersom tillstånd ingår i jakträtten på aktuell mark.

Isak From anser att det är viktigt att komma bort från gällande ordning där länsstyrelserna fattar beslut på regional nivå.

– Inte minst för likvärdigheten i besluten behövs det en nationell samordning, men det kan ju också ske som i en del andra fall att ansvaret läggs på en specifik länsstyrelse för hela landet.

Vad ser du för tidsplan för nya regler?
– Med rådande omvärldsläge, där nästan hela regeringskansliet ställer om till en krisorganisation, bör man nog vara försiktig i den delen. Men jag är ändå hoppfull om en snabb process.

I en reservation mot beslutet om terrängkörning vid jakt betonar Miljöpartiet att terrängkörnings- och jaktlagstiftningen redan ger rätt till dispens att använda motordrivet fordon för personer med funktionsnedsättning. Enligt MP är dagens regler tillräckliga.