#1/2017: Innovationer möter hinder

Det går trögt att implementera ny teknik i Sverige. Varför är det så?

Omslaget till Funktionshinderpolitik 1-2017. Svartvitt porträtt av Johan Bredberg.
Läraren Johan Bredberg pryder omslaget på nya numret. Han är fotograferad i Hultsfred av Thron Ullberg.

Nytänkandet står i fokus i årets första utgåva av Funktionshinderpolitik. Vi pratar innovationer och välfärdsteknik med företrädare för både  bransch, samhälle och rörelse och kan konstatera att den snabba teknikutvecklingen inte har någon motsvarighet i samhällets efterfrågan på nya tjänster och produkter. En obalans som kan få konsekvenser för Sveriges position på området.
Dessutom möter vi läraren som efter oräkneliga jobbansökningar hitta de en arbetsgivare som såg förbi hans CP. Och så pratar vi identitet och förväntningar med journalisten och författaren Annika Teaesler.
Funktionshinderpolitik 1/2017 utkommer 1 mars.