Inga undantag från krav på tillgänglighet

Boverket vill inte ha några undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet för studentbostäder som byggs med tidsbegränsat bygglov.

Boverket vill inte ha några undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet för studentbostäder som byggs med tidsbegränsat bygglov.
Det var den borgerliga regeringen med dåvarande bostadsministern Stefan Attefall (KD) som gav Boverket i uppdrag att utreda behovet av att göra undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet i plan- och bygglagen (PBL) vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov.
Efter avslutad utredning tycker dock Boverket att reglerna ska förbli som de är. Ett undantag från de tekniska egenskapskraven skulle bara leda till små besparingar och göra reglerna mer komplicerade, anser Boverket.
Regeringens syftet med förslaget var att lindra den akuta bostadsbristen bland studenter. Men enligt Boverkets analys är det osäkert om ett undantag skulle leda till ett ökat utbud av studentbostäder.
Enligt Boverkets beräkningar skulle ett undantag bara leda till besparingar på 0,34 procent av den totala byggkostnaden per lägenhet.
 
Här kan du läsa hela utredningen ›