Funktionshinderdebatt om EU med få konkreta förslag

Mycket fokus hamnade på allmänpolitiska frågor och hur arbetslösheten ska bekämpas när partikandidater till Europaparlamentet debatterade villkoren för personer med funktionsnedsättning i EU.

Några av deltagarna i debatten
Mycket fokus hamnade på allmänpolitiska frågor och hur arbetslösheten ska bekämpas när partikandidater till Europaparlamentet debatterade villkoren för personer med funktionsnedsättning i EU.
Under tisdagen bjöd Handikappförbunden in representanter för nuvarande partier i Europaparlamentet (alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, plus Piratpartiet) för att fråga dem om hur de vill göra situationen bättre för personer med funktionsnedsättning i EU. Folkpartiet och Piratpartiets representanter hade fått förhinder, men sex partier var representerade. Debatten kom att handla en del om de medverkande partiernas och kandidaternas hjärtefrågor och om deras syn på EU:s ökade makt.
På frågan om vilken fråga som respektive parti framförallt vill driva inom EU svarade många miljön och klimatet. Vänsterpartiets Lars Ohly lyfte mänskliga rättigheter som ett av partiets huvudområden, och tog upp motståndet mot abort inom EU. Cecilie Tenfjord-Toftby (M) sade däremot att det är viktigt att EU inte har för stor makt över områden som rör mänskliga rättigheter.
– EU ska inte ha makt över frågor som till exempel abort, för det kan innebära att Sverige tvingas backa, sade Cecilie Tenfjord-Toftby (M).
Partirepresentanterna fick frågan om vad de vill göra för att öka sysselsättningen, få fler att avsluta sin skolgång och minska fattigdomen – tre frågor som alla i synnerhet rör personer med funktionsnedsättning.
Lars Ohly sade att euron är en anledning till att det inte går att bekämpa arbetslösheten gemensamt, eftersom ränte- och valutaniåver ofta anpassas efter Tyskland, vilket drabbar exempelvis södra Europa.
– Det bästa man kan göra för att få en arbetsmarknad där alla inkluderas är att bekämpa den totala arbetslösheten, sade Ohly.
Hanna Wagenius ( C) höll med Ohly i kritiken av euron, och kritiserade att pengar ur EU:s budget avsätts för att bekämpa arbetslöshet med vaga metoder.
–      Jag tror inte att vi hittar lösningen på ungdomsarbetslösheten i en EU-budget, sade hon och förespråkade bland annat att EU ska utveckla den inre marknaden.
Moderaterna och Socialdemokraterna ansåg att det även behövs särskilda insatser. Jytte Guteland (S) lyfte den ungdomsgaranti som Socialdemokraterna driver, som ska ge unga arbetslösa ett arbete eller en insats inom tre månader i Sverige, och inom fyra månader i EU. Cecilie Tenfjord-Toftby (M) tog ett exempel från sitt hemland Norge.
–      I Norge har vi en arbetslöshet på 2,5 procent, men de som står utanför arbetsmarknaden är personer med funktionsnedsättning. Så att bekämpa arbetslösheten generellt räcker inte, sade hon.
Miljöpartiets Bodil Ceballos tillhörde fåtalet som lyfte utbildningsfrågan, och sade att hon delvis har en annan syn än EU där målen är att alla ska gå i samma skolor.
– Vi vill att särskola ska fortsätta vara en viktig skolform eftersom det inte finns andra möjligheter idag för alla att få en bra utbildning, sade Ceballos.
Penilla Gunther (KD) såg en lösning i sociala arbetskooperativ, ett område där hon anser att Sverige har en del att lära av andra EU-länder.
– Civilsamhället är otroligt viktigt, och jag tror på mer samarbete mellan offentliga och ideella aktörer, och näringslivet, sade hon.
Frågan om att driva en antidiskrimineringslag  på EU-nivå togs också upp, och det rådde viss förvirring bland debattörer och moderator om huruvida diskrimineringslagar tillhör EU:s kompetensområden. Det framgick inte att att EU redan har en lag mot diskriminering inom arbetslivet, och att ett förslag om en utökad lag för närvarande blockeras av medlemsländerna.

Medverkande i debatten:

Kandidater till Europaparlamentet och plats på partiernas listor:
Jytte Guteland (S) – 3:e plats
Cecilie Tenford-Toftby (M) – 5:s plats
Bodil Ceballos (Mp) – 3:e plats
Hanna Wagenius (  C) – 4:e plats
Penilla Gunther (Kd) – 16:e plats
 
Övriga medverkande:
Lars Ohly (V)