Försäkringskassan förlorar mål om sondmatning

Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov för personlig assistans. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom. 

Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov för personlig assistans. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom. 
Enligt den nya domen kan egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan – om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär – ge rätt till insatsen personlig assistans och även ligga till grund för prövningen av rätten till assistansersättning. 
Domstolens utslag går därmed tvärt emot den tolkning av lagen som Försäkringskassan har praktiserat på senare år med anledning av en tidigare dom i Högsta förvaltningsdomstolen. I domen, som kom 2012, slog rätten fast att massage och varma bad inte faller in under lagens definition av grundläggande behov. Rätten skrev då att behov av sjukvårdande insatser inte kan räknas till de grundläggande behoven. 
Domen och Försäkringskassans tolkning av den fick betydelse för personer som tidigare fått sina behov av egenvård klassade som grundläggande behov. Det handlade till exempel om hjälp med stomi, kateter eller sondmatning. 
Enligt Försäkringskassan skulle sondmatning inte rymmas inom begreppet måltid och därmed inte utgöra ett grundläggande behov. 
Denna tolkning går nu Högsta förvaltningsdomstolen emot och slår fast att sondmatning ska betraktas som intag av måltid. 
Vilka effekter domen får återstår att se. Enligt Försäkringskassans egen analys från 2017 har domen från 2012 haft mindre effekt på antalet avslag än domen från 2015 som slog fast att insatser som kräver ingående kunskap om en person bara kan räknas som grundläggande behov om den som söker har en psykisk funktionsnedsättning.
I ett pressmeddelande skriver Försäkringskassan att myndigheten kommer att tillämpa den nya domen i berörda ärenden.
Här finns domen från Högsta förvaltningsdomstolen (682-17)