Försäkringskassan döms för diskriminering

Webbtjänsten för att ansöka om föräldrapenning var inte tillgänglig för synskadade. Nu fälls Försäkringskassan för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. 

Bilden visar händerna av en person som skriver på en bärbar dator.
Otillgänglig e-tjänst var diskriminering. (Foto: Undrey/Adobe Stock)

Webbtjänsten för att ansöka om föräldrapenning var inte tillgänglig för synskadade. Nu fälls Försäkringskassan för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. 
Stockholms tingsrätt konstaterar i en dom på måndagen att det var diskriminering när en kvinna med synnedsättning i maj 2015 inte kunde använda Försäkringskassans webbtjänst Mina sidor för att ansöka om föräldrapenning. Den digitala tjänsten hade tidigare fungerat med den skärmläsare som kvinnan använder men efter att Försäkringskassan 2014 bytt system fanns funktionaliteten inte kvar.
När kvinnan kontaktade Försäkringskassan fick hon beskedet att ta hjälp av en anhörig eller kollega för att använda tjänsten. Alternativet var att besöka ett servicekontor.
Enligt Diskrimineringsombudsmannen, som drivit fallet i domstol, har Försäkringskassan inte levt upp till kraven i standarden WCAG 2.0 nivå AA som var de riktlinjer för tillgänglig webb som gällde vid tillfället. Försäkringskassan har inte heller gett individuellt stöd och hjälp för att undanröja hindren som uppstod, menar DO.
Försäkringskassan menar å sin sida att man har vidtagit de åtgärder som skäligen kan krävas för att personer med blindhet ska kunna använda e-tjänsterna. Myndigheten pekar också på att man har erbjudit möjligheten att ansöka om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning på ett servicekontor eller genom fysisk blankett i punktskrift.
Stockholms tingsrätt konstaterar dock att bristerna i Försäkringskassans digitala tjänster har inneburit att kvinnan har missgynnats och att hon inte har befunnit sig i en jämförbar situation med andra personer utan hennes funktionsnedsättning. Domstolen menar också att Försäkringskassans hänvisning till servicekontoren inte är en skälig åtgärd för tillgänglighet eftersom att den skulle leda till kostnader och större tidsåtgång jämfört med att ansöka digitalt.
Tingsrätten slår därmed fast att Försäkringskassan har diskriminerat kvinnan och hon ska få 20 000 kronor diskrimineringsersättning.