Försäkringskassan: Antalet assistansanvändare fortsätter att minska

Utflödet är större än inflödet. Antalet mottagare av assistansersättning har inte nått botten.

En person i rullstol får hjälp att ta sig fram av en gående personer. De båda syns i siluett mot en himmel där solen skiner genom moln. Ovanpå bilden ligger en röd pil som sluttar svagt nedåt höger.
Antalet personer som har rätt till statlig assistansersättning kommer att fortsätt minska, spår Försäkringskassan. (Foto: Adobe stock)

Utflödet är större än inflödet. Antalet mottagare av assistansersättning har inte nått botten.

Antalet personer som har statlig assistansersättning kommer att fortsätt minska. Det spår Försäkringskassan i en ny prognos. Sedan toppen 2015 har det totala antalet mottagare av assistansersättning minskat med ungefär 2000 personer. Till stor del är minskningen en följd av förändrad rättspraxis efter en rad olika domar från Högsta förvaltningsdomstolen. 

I december förra året hade 14 159 personer statlig assistansersättning. Det är 350 färre än året innan. Trots att regeringen har stoppat de så kallade tvåårsomprövningarna är det fler som lämnar assistansersättningen än som kommer in i den. Enligt Försäkringskassans prognos kommer det genomsnittliga antalet användare per år att minska med lite drygt 2 procent per år. Om prognosen slår in innebär det att 13000 personer är beviljade assistansersättning 2023. 

Den främsta orsaken till utflödet är att människor avleder, skriver Försäkringskassan. Samtidigt är antalet person som beviljas ersättning rekordlågt.  

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Utvecklingen skiljer sig dock åt för de tre personkretsarna inom LSS. Medan personkrets 2 och 3 fortsätter att minska, så är antalet mottagare i personkrets 1 i det närmaste oförändrat. För första gången finns nu fler mottagare i personkrets 1 än i personkrets 3, om än marginellt.

De båda grupperna har utvecklats olika. Personkrets 3 nådde sin topp 2010 och har sedan dess minskat med mer än 2000 personer. Personkrets 1 ökade fram till 2016 och har sedan dess minskat med knappt 400 personer.