FN pressar EU om tillgänglighet och diskriminering

Världssamfundet vill veta när EU gör verklighet av såväl lika-behandlingsdirektiv som tillgänglighetslagstiftning

Ett frågetecken ovanpå en EU-flagga
I augusti är det dags för EU att granskas av FN.

Världssamfundet vill veta när EU gör verklighet av såväl lika-behandlingsdirektiv som tillgänglighetslagstiftning.
Det har gått drygt fyra år sedan Europeiska unionen tillträdde FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förra året levererade unionen en första rapport där man redogör för hur man lever upp till konventionens krav. En rapport som reser frågor hos den ansvariga FN-kommittén. Frågor som kommittén vill ha svar på inför unionens granskning senare i år.
Totalt listar FN 45 frågor till EU. Bland annat vill man se en tidplan för när rådet tänker anta lika-behandlingsdirektivet. Direktivet, som ska ge skydd mot diskriminering även utanför arbetsmarknaden, har processats under lång tid inom unionen utan att bli verklighet.
Detsamma kan sägas om EUs föreslagna tillgänglighetslag. Trots upprepade löften har förslaget vid flera tillfällen skjutits på framtiden. Nu vill FN se en tidsplan för när lagen kan bli verklighet.
Kommittén vill också veta hur EU följer upp och säkerställer att befintliga tillgänglighetsregler faktiskt efterlevs. Det handlar om allt från krav på varor och tjänster till regler för offentlig upphandling, kollektivtrafik och information och kommunikation.
Även den fria rörligheten inom unionen ger upphov till frågor från FN. Kommittén vill veta vad EU gör för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan ta del av denna rättighet. Särskilt vill man veta hur veta hur det fungerar att ta med insatser som personlig assistans vid flytt mellan olika länder.
Läs alla 45 frågorna här