FN kräver insatser mot kvinnors ohälsa

Kvinnor med funktionsnedsättning har sämre hälsa än kvinnor i allmänhet. Nu uppmanar FN Sverige att vidta åtgärder.

Kvinnor med funktionsnedsättning har sämre hälsa än kvinnor i allmänhet. Nu uppmanar FN Sverige att vidta åtgärder.
I februari granskade FNs kommitté mot diskriminering av kvinnor (CEDAW) hur Sverige lever upp till sina åtaganden enligt kvinnokonventionen. I ett färskt yttrande uppmanar kommittén Sverige att göra flera insatser för att förbättra villkoren för kvinnor med funktionsnedsättning.
Bland annat uttrycker kommittén oro för att kunskapen om hälsoläget bland kvinnor med funktionsnedsättning inte är tillräcklig. Man uppmanar Sverige att se till att gruppen får tillgång till stödinsatser som rehabilitering och psykosocial omsorg.
Sverige uppmanas också att underlätta för kvinnor som utsätts för diskriminering att använda diskrimineringslagen för att få upprättelse. Även här lyfter kommittén fram kvinnor med funktionsnedsättning som en viktig målgrupp för arbetet.
Här kan du läsa hela utlåtandet från CEDAW