Fler kan få parkeringstillstånd

Det kan bli lättare för den som har nedsatt funktion i armarna att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är innebörden av ett förslag som just nu är ute på remiss.

Trafikskylt för parkering för rörelsehindrad
Foto: SHT

Det kan bli lättare att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Bland annat för personer som har nedsatt rörelseförmåga i armarna.
En arbetsgrupp med representanter från regeringskansliet, Transportstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och funktionshinderrörelsen har tagit fram ett förslag till förändringar av såväl regler som praxis.
Enligt rapporten ska Transportstyrelsen se över sina föreskrifter och allmänna råd vilket kan innebära en utvidgning av vad som anses vara svårigheter att förflytta sig på egen hand. Det kan innebära att grupper som idag nekas tillstånd kan bli beviljade i framtiden.
Myndigheten ska särskilt se över hur reglerna tillämpas när det gäller personer med nedsatt armfunktion.
– Vi hoppas att förslagen kan flytta fram positionerna även om det är för tidigt att se hur detta kommer att påverka praxis, säger Wenche Willumsen, ombudsman på DHR som varit en funktionshinderrörelsens representanter i den arbetsgrupp som tagit fram förslaget.
Funktionshinderrörelsen har varit kritisk till hur dagens regler tillämpas i kommunerna. Fyrkantiga tolkningar av reglerna och brist på samordning mellan bilstöd och parkeringstillstånd är några punkter där kritik har framförts.
För att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade krävs att man har en varaktigt nedsatt rörelseförmåga som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. På senare år har det blivit svårare att få ett parkeringstillstånd. Varje år avslås ungefär 10000 ansökningar, vilket innebär att en femtedel av alla som söker blir utan. Många som tidigare har haft tillstånd har nekats förnyelse.
Arbetsgruppen vill också ta fram en ansökningsblankett som ska vara gemensam för alla landets kommuner och man vill se mallar för hur ett läkarintyg ska utformas. Att helt centralisera beviljandet av parkeringstillstånd är en fråga som gruppen tycker är intressant men som kräver mer analys.
Dessutom föreslår man att ett parkeringstillstånd ska kunna gälla i fem år i stället för tre, som är maxgränsen idag.
Varje utfärdas ungefär 40000 parkeringstillstånd i Sverige.