Entreprenörspris till ideell nytänkare

Pia Hammargren, initiativtagare till och ordförande för den ideella föreningen Fukibator i Växjö får det nyinstiftade priset »Årets Funkoprenör«.

porträtt av Pia Hammagren. Hon sitter i en rullstol framför en spräcklig betong- eller möjligen stenvägg.
Pia Hammargren får ta emot priset »Årets funkoprenör«. (Foto: pressbild)

Pia Hammargren, initiativtagare till och ordförande för den ideella föreningen Fukibator i Växjö får det nyinstiftade priset »Årets Funkoprenör«.

Det är första gången som banken Nordea delar ut priset »Årets funkoprenör«. Priset ska belöna en entreprenör eller ett företag som genom sin affärsidé bidrar till ett mer inkluderande samhälle. 

Pia Hammargren får priset för att med »ett enormt engagemang och stor kunskap har vår vinnare byggt upp en verksamhet som hjälper och ser många människor samtidigt«. 

För Pia Hammargren betyder det mycket att få utmärkelsen. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

– Dels för att vi tillhör en grupp som inte syns så ofta på den nationella scenen. Men också för att utmärkelser av den här digniteten brukar de gå till personer som jobbar för målgruppen. Jag är väldigt stolt och glad över att kunna säga att vi är målgruppen.

– Tack vare det här priset har Funkibator ideell förening för första gången blivit omnämnt i en nationell dagstidning. Det är också en spegling av hur stora utmaningar det finns att få plats att synas när man arbetar inom det här området, när man är målgruppen själv. 

Hon tycker att det är bra att ett stort företag inkluderar personer med funktionsnedsättning i mångfalden och pekar på att många andra grupper i samhället ofta har en starkare röst .

– De individer med funktionsnedsättning som är engagerade har ofta en vardag full av utmaningar, just på grund av sin funktionsnedsättning. 

Det har gått tolv år sedan Pia Hammargren tog initiativet att grunda Funkibator. Sedan dess har den ideella föreningen byggt upp en bred verksamhet med en stor mängd aktiviteter. Här finns alltifrån försäljning av hjälpmedel och ett eget förlag till en alternativ arbetsförmedling och rehabilitering med hjälp av djur. Man lånar även ut fritidshjälpmedel, bedriver alternativ skolgång och ordnar verksamheter för hemmasittande. Dessutom erbjuder man fritidssysselsättningar som spelträffar, filmvisningar och olika typer av fysisk aktivitet. Sedan fem år tillbaka är verksamheten lokaliserad till ett eget »aktivitetshus « i Växjö. 

Verksamheten bygger på föreningsdriven och ideell verksamhet men ett viktigt inslag är att utveckla sociala affärsidéer. Pia Hammargren säger att hon ser sig och resten av teamet bakom Funkibator som entreprenörer. 

– Vi gör saker annorlunda, vi är lite obekväma och vi är uthålliga. Vi gör tvärtom och vänder på saker och ting, säger hon. 

Porträtt av Åsa nilsson Billme
Åsa Nilsson Billme är mångfaldschef på Nordea. (Foto: pressbild)

Juryn för priset »Årets funkoprenör« konstaterar också att Funkibator bedriver »en snabbväxande och kommersiellt gångbar verksamhet vilket på sikt möjliggör för att hjälpa många fler«. Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på Nordea, och en av medlemmarna i juryn, menar att Pia Hammargren och Funkibator är superentreprenörer, trots att de jobbar i ideell föreningsform. 

– De bygger sin verksamhet som ett träd, där del för del byggs på som en naturlig fortsättning. Med sitt fina aktivitetshus som kronan på verket, säger Åsa Nilsson Billme och pekar på att verksamheten förutom att hålla hög kvalitet även genomsyras av idén om inkludering och att den visar att det finns affärsnytta i »funkisperspektivet«. 

– Sedan är det också väldigt skalbart. Det kan växa och bli hur stort som helst.

Hon tror också att mer kommersiella aktörer kan ta lärdom av hur sociala entreprenörer som Funkibator jobbar. 

– Det som sociala entreprenörer visar, med all önskvärd tydlighet, är att det inte finns någon motsättning mellan att göra rätt och det bästa för affären, utan att det faktiskt hör ihop, säger Åsa Nilsson Billme. 

För Funkibator har innovationsförmågan utmanats under rådande coronaepedemi. När viruset började spridas konstaterade föreningen att stora delar av personalen tillhörde riskgruppen. Den fysiska verksamheten fick gå ned på sparlåga. 

– Vi fick fort som attan ställa om och bli digitala. Allting som fanns i huset har vi jobbat om till digitala träffar, föreläsningar och verksamheter. Tidigare hade vi bara haft en fysisk butik. Nu har vi fått bygga en webbutik, säger Pia Hammargren.

Vinnaren av »Årets funkpreonör« får 50 000 kronor.

FAKTA Funkibator
Föreningens namn är en sammansättning av orden funktionsnedsättning och inkubator (ett ord som betyder kuvös och som ofta används om verksamheter som stöttar och ger råd till nya företag).  
Föreningen har idag ett 30-tal anställda. Alla jobbar dock inte heltid eftersom lejonparten av personalen har funktionsnedsättningar som gör att de behöver jobba deltid.