E-tidningen

Medlemmar i DHR och prenumeranter kan läsa pappersutgåvan av Funktionshinderpolitik som e-tidning. Klicka på länken här under så hittar du till E-tidningen.

Läs mer här: etidning.funktionshinderpolitik.sehttps://etidning.funktionshinderpolitik.se/

Omslaget till Funktionshinderpolitik 1-2022. Oscar Sjökvist sitter i en rullstol och bollar med en basketboll.
Oscar Sjökvist är ny ordförande för Förbundet Unga rörelsehindrade. Han är fotograferad av Thron Ullberg.