DO överklagar bussdomen – vill se bättre rättspraxis om diskriminering

Oskäligt att inte få kliva på bussen när man har rätt till det, menar myndigheten.

Kollage av två bilder. Den ena föreställer en buss i stadstrafik. Den andra en ordförandeklubba och en bok.
Diskrimineringsombudsmannen hoppas på prövningstillstånd i hovrätten. (Foto: Adobe stock)

Trots att busschaufförerna hade fel när de nekade en man i elrullstol att åka buss blev mannen inte diskriminerad, menade tingsrätten. Nu överklagar Diskrimineringsombudsmannen (DO) domen.

Vid minst fyra tillfällen nekade chaufförerna mannen att åka med bussen. I samtliga fall menade de att mannen och hans elrullstol vägde mer än den tillåtna maxvikten på 300 kilo. Men trots att bedömningen var felaktig, var det inte diskriminering på grund av bristande tillgänglighet att neka mannen att åka med. Det menade Västmanlands tingsrätt i en dom som Diskrimineringsombudsmannen (DO) nu väljer att överklaga. 

– Vi menar att de har gjort fel. Vi anser inte att att Svealandstrafiken har gjort vad som kan anses vara skäligt. Det är oskäligt i sig att han inte får kliva på bussen trots att han har rätt till det. Han har ungefär hundra kilo tillgodo till maxvikten, säger Laine Nõu Englesson, processförare på DO.

I förhandlingarna har DO krävt att bussbolaget ska ge chaufförerna utbildning så att de kan avgöra hur mycket en elrullstol väger. Dessutom vill man att bolaget tar fram listor över vikten på vanliga modeller som ett stöd till chaufförerna. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Tingsrätten ansåg dock att ett sådant krav inte är en skälig åtgärd. Enligt domen har bussbolaget Svealandstrafiken vidtagit de åtgärder som anses vara skäliga genom att installera utrustning som gör det möjligt för resenärer med hjälpmedel att åka med bussen och utbilda chaufförerna om hur denna fungerar. 

Laine Nõu Englesson menar dock att dessa åtgärder är meningslösa om man samtidigt tillåter chaufförerna att göra godtyckliga bedömningar 

– Lagen är svår. Bedömningen av om en åtgärd är skälig eller anses vara skälig måste avgöras genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Där finns ingen rättspraxis idag. Bara några tingsrättsdomar som spretar åt olika håll. Därför tycker vi att det är viktigt att överklaga den här domen så att vi får tydligare vägledning.

Dessutom menar DO att tingsrätten felaktigt har frångått den särskilda bevisordning som finns i diskrimineringslagen. Enligt den är det den svarande som ska bevisa att diskriminering inte har ägt rum. Istället för att pröva om DOs förslag till åtgärder är skäliga borde rätten pröva om Svealandstrafikens tillgänglighetslösningar löser problemet, menar DO.  

Om tingsrättsdomen står sig i högre instanser kan det påverka möjligheten att resa med buss för personer som använder elrullstol. Än så länge verkar dock detta inte vara ett stort problem utanför Köpingområdet.

– Vad jag känner till har vi aldrig någonsin haft något annat fall där någon har anmält att de inte får åka buss för att busschauffören har trott att rullstolen är för tung, säger Laine Nõu Englesson.