De är sämst på att upphandla tillgänglighet

Kommuner, regioner och myndigheter är olika bra på att ställa krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling. 

Sedan 2017 är det lag på att offentliga aktörer ska ställa krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i offentliga upphandlingar, om det som upphandlas ska användas av fysiska personer. Men trots att lagen har funnits i flera år har efterlevnaden inte varit fullständig. 

I en nyligen presenterad undersökning visar Upphandlingsmyndigheten att finns stora skillnader i hur olika offentliga aktörer ställer krav på tillgänglighet i sina upphandlingar. 

Bäst är landet regioner. Enligt undersökningen svarar nio av tio regioner att de i högs utsträckning ställer krav på tillgänglighet i sina offentliga upphandlingar. 

Statliga myndigheter och offentliga bolag är inte lika bra. Här är det runt sju av tio som uppger att de i hög utsträckning ställer tillgänglighetskrav i upphandlingarna. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Sämst i klassen är kommunerna. Enligt undersökningen är det bara sex av tio kommuner som i hög utsträckning ställer krav på tillgänglighet när de gör offentliga upphandlingar. 

Läs mer: Få myndigheter upphandlar tillgängligt

Att regionerna toppar listan förklarar Upphandlingsmyndigheten med att dessa ansvarar för publika verksamheter som kollektivtrafik och sjukvård, områden som ställer höga krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Men även när det ställs krav på tillgänglighet är det inte säkert att det som upphandlas verkligen är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Upphandlingsmyndighetens analys visar nämligen att många upphandlande aktörer är dåliga på att följa upp kraven i kontrakten.

Bland regionerna svara drygt sex av tio att de följer upp kraven. Bland statliga myndigheter är motsvarande andel bara fyra av tio och bland kommunerna bara lite mer än en tredjedel. 

Likaså är det det många organisationer som missar att analysera tillgäxglighetsaspoekter inför en upphandling. Bland kommunerna uppger till mindre än hälften att de gör detta i hög utsträckning. 

Avsaknaden av analys kan medföra att den upphandlade organisationen ställer felaktiga krav vid upphandlingen, menar Upphandlingsmyndigheten.