Därför avgår Unga rörelsehindrades ordförande

Delvis mot sin vilja lämnar Hanna Öfors ordförandeposten för Förbundet Unga rörelsehindrade efter bara ett halvår.

kollage av två porträtt. Ett av Björn Häll Kellerman och ett av Hanna Öfors
Björn Häll Kellerman och Hanna Öfors har olika åsikt om hur operativ en förbundsordförande behöver vara. (Foto: Daniel Ivarsson)

Mot sin vilja lämnar Hanna Öfors ordförandeposten för Förbundet Unga rörelsehindrade efter bara ett halvår. Styrelsen har valt en ny tillförordnad förbundsordförande.

Hanna Öfors valdes till förbundsordförande i Unga rörelsehindrade så sent som i november. Hennes mandat sträckte sig till hösten 2021. Nu väljer hon att avgå efter att hon blivit erbjuden ett jobb som projektledare inom Funktionsrätt Sverige. Men för Hanna Öfors var det inte självklart att det nya jobbet skulle betyda att hon måsta lämna ordförandeposten. 

– Jag valde att avgå efter att styrelsen avvisat ett förslag som innebar att jag skulle sitta kvar under andra omständigheter. Det motförslag som kom från styrelsen handlade i princip om att de tyckte att jag borde avgå, säger Hanna Öfors.

– Jag tycker inte att jag kan sitta kvar på ett trovärdigt sätt om styrelsen tycker att det är olämpligt. Då går det inte att jobba, tillägger hon.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Enligt Hanna Öfors var hennes ambition att acceptera det nya jobbet och samtidigt sitta kvar som ordförande. Istället för att som idag vara arvoderad på 60 procent, ville hon ha en mindre operativ roll och fokusera på att representera förbundet extremt och leda förbundets långsiktiga arbete. Samtidigt skulle övriga styrelseledamöter ta mer ansvar och få större mandat att företräda förbundet i vissa sakfrågor. 

– Jag tror att det är ett misstag att inte använda möjligheten att ha en ordförande som inte är operativ. Det finns många exempel på styrelser som jobbar så, säger Hanna Öfors.

Resten av Unga rörelsehindrades styrelse anser dock inte att ett sådant upplägg är bra för förbundet. Björn Häll Kellerman, som tidigare varit förbundsordförande och som nu är utsedd till ny tillförordnad förbundsordförande, tycker att det behövs en ordförande som kan vara närvarande i det dagliga arbetet.   

– Vi har en ganska tajt situtation just nu och har ett kansli som jobbar på ett sätt som kräver att de har kontakt löpande. 

– Förslaget som förelåg var väldigt otydligt. Kansliet visste inte vart de skulle vända sig med frågor och vi är också oroliga för att det skulle se märkligt ut med en ordförande som jobbar 15-20 procent medan jag som vice ordförande skulle kunna jobba 40 eller 50 procent, vara arbetsledare och ta ansvar för det dagliga arbetet, säger Björn Häll Kellerman. 

Styrelsens beslut innebär alltså att Björn Häll Kellerman blir tillförordnad förbundsordförande, vilket betyder att han har samma mandat som en ordinarie ordförande. 

Hur kommer det att påverka inriktningen på arbetet?

– Inriktningen kommer nog inte att skilja sig så mycket för där har vi ganska stor samsyn. Vi vill utveckla förbundet och under det här halvåret har det handlat mycket om att jobba digitalt, säger Björn Häll Kellerman. 

Hanna Öfors är inte lika övertygad. Hon är kritisk till att styrelsen valt Björn Häll Kellerman till tillförordnad förbundsordförande. 

– Han valde en gång att avgå, just av anledningen att han kände sig färdig med sitt uppdrag. Att han då får uppdraget igen ger kanske inte jättebra förutsättningar att göra stora förändringar eller fullfölja det arbete som styrelsen ändå har slagit in på. Det finns en rad styrelsebeslut som det är oklart om de kommer att genomföras. 

I pipeline finns bland annat frågan om en medlemskommitté och ett projekt om digitalisering av organisationen.
– Min intention var att få de här sakerna att hända så att vi får till en förändring och ett större engagemang hos medlemmarna, säger Hanna Öfors.

Du har ändå valt att ta ett annat jobb i det här läget. Är det rätt beslut?
– Ja, jag tycker det. Det var inte min intention att avgå. Jag ville sitta kvar och bedömde att jag kunde göra båda sakerna, säger Hanna Öfors och tillägger att hon inledningsvis upplevde att hon hade stöd för beslutet.
– Valet att ta projektledartjänsten känns rätt för mig eftersom att det handlar om sexualpolitiska frågor som är mina hjärtefrågor. Att ta chansen att leda det projektet tycker inte jag är ett felval. Att det sedan får effekten att jag måste avgå var inte mitt mål.