Dags för ny utredning om personlig assistans

Smalare föräldraansvar och hjälp med egenvård är två frågor för en ny utredning om personlig assistans.

En flicka sitter i en rullstol. Bredvid henne sitter en kvinna och ser ut att prata med flickan. Ibkagrunden ser man två får bakom ett staket.
Föräldraansvaret kan bli smalare vid bedömning av personlig assistans. (Foto: Mjowra/Adobe stock)

Smalare föräldraansvar och rätt till hjälp med egenvård är två av frågorna för en ny utredning som regeringen menar ska stärka rätten till personlig assistans.

Föräldraansvar och personlig assistans för tillsyn och hjälp med egenvård är frågor som varit flitigt diskuterade i flera år. Hårdare behovsbedömningar och ändrad rättspraxis har inneburit att många människor har förlorat rätten till statlig assistansersättning. Samtidigt har allt färre nya personer fått sina ansökningar godkända.

Nu blir samtliga dessa frågor föremål för en ny utredning. Fredrik Malmberg får uppdraget att ta fram förslag som enligt regeringen ska öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning.

En utredning om ett avsmalnat föräldraansvar är en av punkterna i det så kallade Januariavtalet mellan regeringsparterna och Centern och Liberalerna. Föräldraansvaret handlar i praktiken om att barn får mindre assistans än vuxna i samma situation eftersom att barnens föräldrar ska stå för den del av omsorgen och tillsynen som är normalt att alla föräldrar gör för barn i motsvarande ålder.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Men kritiken mot hur föräldraansvaret används i praktik har varit hård. Föräldrar har till exempel vittnat om hur de förväntas sköta hygien för sina barn trots att de sedan länge har lämnat småbarnsåldern.

Enligt regeringen ska utredaren se till att får rätt till personlig assistans på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt ska föräldrar till barn med funktionsnedsättning ha rätt till avlastning för att kunna förena familjeliv med arbete på samma sätt som andra föräldrar.

Utöver föräldraansvaret ska utredaren även se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för hjälp med egenvård. Det kan till exempel handla om rätt till assistans för hjälp med såromläggning eller respiratorvård i hemmet.

Dessutom ska utredningen ge förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan bli starkare. Det handlar bland annat om övervakning som kan vara nödvändig på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Men också om insatser för att aktivera eller motivera en person.

Utredaren har drygt ett år på sig och ska lämna förslag senast den 23 mars 2021