Boende med särskild service kan få merkostnadsersättning

Den som bor i en bostad med särskild service enligt LSS bör ha rätt till merkostnadsersättning för boendet. Det föreslår en statlig utredning.

Bostäder med särskild service är uteslutande hyresrätter. Som en följd av bruksvärdessystemet för hyressättningen blir dock hyran högre eftersom att det finns tillgång till gemensamma utrymmen och insatser som vård och omsorg. I praktiken innebär det att den som bor i en bostad med särskild service får merkostnader till följd av sin funktionsnedsättning, menar utredaren. 

Utredningen föreslår därför att den som bor i en bostad med särskild service enligt LSS ska ha rätt till merkostnadsersättning med 30 procent av prisbasbeloppet per år. I årets siffror innebär det en merkostnadsersättning på lite mer än 14000 kronor, eller en dryg tusenlapp i månaden. 

Om personen även har andra merkostnader av sin funktionsnedsättning som ger rätt till merkostnadsersättning ska ersättningen för boendet bli något lägre – 25 procent av prisbasbeloppet per år. 

För de som bor i bostad med särskild service kan förslaget göra skillnad för privatekonomin. Majoriteten av de boende får idag sin inkomst från sjuk- och aktivitetsersättningen eller från ålderspension. Nivåerna är ofta låga och många behöver hjälp från anhöriga för att få ekonomin att gå ihop. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Men den ansträngda ekonomin beror inte bara på låga inkomster och höga hyror. Utredaren pekar även på avsaknaden av valmöjligheter för den som blir beviljad bostad med särskild service. Idag finns ett underskott av bostader med särskild service och utredningen föreslår d’rför ett statligt investeringsbidrag liknade det som finns för byggande av studentbostäder. 

Dessutom vill man att staten ser även reglerna för bostadstillägg för personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS.

Bostad med särskild service

Det finns två varianter av bostad med särskild service.
1. Gruppbostad – till för personer som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov och därför behöver ständig närvaro av personal. Idag finns ungefär 2600 lägenheter i gruppbostäder. 
2. Servicebostad – till för den som vill ha ett självständigt boende men där det finns tillgång till gemensam service och vård. Idag finns ungefär 1000 servicebostäder. 
Källa: SOU 2021:14a