Assistansersättning minskar snabbare än beräknat

Försäkringskassan justerar sin prognos. Utflödet Av användare ökar och statens utgifter minskar.

Armarna syns av en person som knyter skorna på en person som sitte i rullstol.
Antalet personer som får statlig assistansersättning fortsätter att minska. (Foto: Jenny Sturm/Adobe stock)

Försäkringskassan justerar sin prognos. Utflödet av användare ökar och statens utgifter minskar.
Antalet personer som har statlig assistansersättning fortsätter att minska. I en ny prognos räknar Försäkringskassan med att årssnittet för 2017 blir 15287 personer vilket är en minskning med fyra procent jämfört med 2016.
Försäkringskassan räknar också med att antalet användare fortsätter att minska under såväl 2018 som 2019. I tidigare prognoser räknade myndigheten med att minskningen skull upphöra efter 2018 och att antalet användare då skulle ligga på en konstant nivå. Nu räknar man med att minskningen upphör till 2020 och att antalet assistansberättigade sedan ska ligga på en konstant nivå fram till 2022.
Efter januari 2016 har inflödet av nya assistansanvändare varit lägre än antalet personer som av olika anledningar lämnar tjänsten. Sedan i våras har utflödet från assistansersättning dessutom ökat. Samtidigt har inflödet i tjänsten stabiliserat sig runt en historisk låg nivå på 500 personer per tolvmåndadersperiod.
Sammantaget innebär det här att statens utgifter för personlig assistans minskar mer än vad Försäkringskassan tidigare räknat med. I år landar siffran på 23,1 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder mindre än vad Försäkringskassan räknade med vid förra prognosen i juli. Volym- och strukturförändringarna står för en minskning på 119 miljoner kronor.