Anmäler minskad färdtjänst till JO

Region Stockholms beslut att begränsa antalet resor med den så kallade rullstolstaxin bryter mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, menar DHRs avdelning i Stockholm.

En färdtjänstbuss rullar på en väg omgiven av träd och gräsmattor.
Begränsningen av antalet resor med rullstolstaxi strider mot FN-konventionen, menar DHR. (Foto: Albert Martinsson)

Region Stockholms beslut att begränsa antalet resor med den så kallade rullstolstaxin bryter mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, menar DHRs avdelning i Stockholm.

Från och med årsskiftet får användare av rullstolstaxi i Stockholm inte längre åka hur många resor de vill på sin fritid. Som en följd av att ett tiotal användare gjort många tusen resor per person valde politikerna i höstas att begränsa antalet till 500 enkelresor per år. 

Beslutet har fått mycket kritik från funktionshinderorganisationerna i Stockholm. 500 enkelresor räcker inte för att få vardagen att fungera, menar kritikerna och pekar på att den tilldelade mängden ska räcka till allt från resor till träning och inköp till barnens utvecklingssamtal och föreningsengagemang.

Nu går DHRs avdelning i Stockholm ett steg längre och anmäler regionens beslut till Justitieombudsmannen (JO). Avdelningen anser att beslutet strider mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enligt avdelningen inskränker beslutet det individuella självbestämmandet och det personliga oberoendet för de berörda färdtjänstanvändarna. Dessutom går det emot konventionens krav på fullständigt och faktiskt deltagande samt inkludering i samhället och lika möjligheter, menar man. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

DHRs anmälan är inte den första som JO hanterar med anledning av beslutet att minska antalet resor med rullstolstaxi. Redan i jaunari anmälde Neuro Stockholms län beslutet, bland annat med motivet att redan fattat gynnande beslut inte ändras till nackdel för den enskilde så långe behoven inte har förändrats.

Dessutom menade Neuro att det var fel att inget enskilda beslut har skickats ut till färdtjänstanvändarna vilket innebär att de inte har möjlighet att överklaga beslutet.  JO har dock valt att avsluta ärendet utan åtgärd.