Ändrat krav öppnar bemanningjobb för fler

Kravet i kollektivavtalet var diskriminerande menade DO. En ny överenskommelse mellan fack och arbetsgivare ändrar förutsättningarna.

Flera nyvässade blyertspennor ligger bredvid varandra. En är lkortare än de andra, men lika vass.
(Foto: Adobestock)

Kravet i kollektivavtalet var diskriminerande menade DO. En ny överenskommelse mellan fack och arbetsgivare ändrar förutsättningarna för personer med sjukersättning att ta bemanningsjobb.

För snart ett år sedan stämde Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetsgivarföreningen Kompentensföretagen, som organiserar bemanningsföretag, och fackförbundet LO. DO menade att ett villkor i det kollektivavtal de båda parterna tecknat var diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning. Avtalet krävde nämligen att den som sökte ett tillfälligt extraarbete ska vara student, pensionär eller ha annan huvudsaklig sysselsättning för att få söka jobbet. 

Villkoret har fått effekten att personer med sjukersättning som bara kan jobba halvtid eller mindre kan nekas att söka tillfälliga extraarbeten inom bemanningsbranschen. I det specifika fall som DO uppmärksammade i fjol nekades en kvinna, som har sjukersättning på 75 procent, att söka ett deltidsjobb som passade omfattningen på hennes arbetsförmåga.  

Problemet har varit uppmärksammat under många år och redan tidigare har Arbetsdomstolen vid ett tillfälle underkänt ett liknande krav i ett kollektivavtal. Ändå har ingenting hänt, förrän nu. Under trycket från DOs stämningsansökan har fack och arbetsgivare kommit överens om hur avtalet ska tolkas så att det inte diskriminerar personer som har sjukersättning.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Överenskommelsen ska implementeras när förhandlingarna om ett nytt avtal börjar senare i höst, men redan nu ska det vara möjligt för personer med sjukersättning att säga tillfälliga bemanningsjobb.

– Det här diskriminerande kravet har länge utestängt tusentals personer med funktionsnedsättning från möjligheten att få vissa arbeten. Det är därför glädjande att arbetsmarknadens parter nu tar sitt ansvar och ändrar kollektivavtalet, säger Martin Mörk, chef för DOs processenhet i ett pressmeddelande.

I och med överenskommelsen har DO dragit tillbaka stämningsansökan. Den berörda kvinnan har fått 55000 kronor i ersättning från företaget som nekade henne att söka jobb.