#3/2015: Design för alla människor

Universell design, tillgängliga bostader och idrottslig integration är några av ämnena i sommarutgåvan av Funktionshinderpolitik

Omslaget till Funktionshinderpolitik #3
Omslaget till Funktionshinderpolitik #3: Pamela Lindgren fotad av Thron Ullberg.

Mänsklig konstruktion är en röd tråd i sista numret före sommaren. Allt för ofta är möbler, husgeråd, förpackningar och prylar inte konstruerat att kunna användas av alla. Men på allt fler håll pågår arbete för att finna lösningar som fungerar för så många som möjligt. Vi möter designern Pamela Lindgren som vet hur det går till att skapa inkluderande.
Dessutom tittar vi närmare på en kommande bostadskris. När allt fler blir allt äldre ökar efterfrågan på tillgängliga bostäder. Med hjälp av statliga bidrag inventerar vissa kommuner sina flerbostadshus, men vad händer sedan?
Och så ger vi oss ut på djupt vatten och försöker ta reda på vad som krävs för att integrera en idrott. Nu ska svensk parasegling göra ett nytt försök.
Funktionshinderpolitik #3/2015 utkommer 3 juni.