#3/21 Helhetstänk, klimatkris och inkluderande småviltsjakt

Med hösten kommer längtan ut i skog och mark. I nya numret träffar vi jägare med nedsatt rörelseförmåga och söker svar på frågan om vem som egentligen har rätt att uppleva naturen.

Efter ytterligare en sommar med extremväder och efterföljande katastrofer pratar de flesta om klimatet. Vilka kriser kommer en stigande temperatur föra med sig och vad kan vi göra för att hejda utvecklingen? Men vad få pratar om är hur klimatförändringarna påverkar personer med funktionsnedsättning. Trots att gruppen på många håll i världen tillhör de mest utsatta.

I 40 år har kooperativet Bosse – råd, stöd och kunskapscenter hjälpt personer med nedsatt rörelseförmåga med just råd, stöd och kunskap. I tider när fragmentisering och stuprörstänk blir allt vanligare håller Bosse fast vid sin grundidé: Att se hela människan. Vi träffar Patrik Forslin, chef för skutan med lång erfarenhet av helhetstöd till individen.

Och så ger vi oss ut på jakt i sörmlandsskogarna. På pass i skogsbrynet pratar vi fyrhjulingar, vapenanpassing och kamratskap med några av deltagarna på den årliga samlingen för jägare med funktionsnedsättning vid Öknaskolan.

Funktionshinderpolitik #3/21 utkommer 20 september. Läs den som E-tidning här.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!