#3/18: Lag och rätt

Många hinder på vägen till upprättelse. Rättsprocesser ställer höga krav.

tidningsomslag med foto på en kvinna i halvfigur mot en gul bakgrund.
Omslaget till Funktionshinderpolitik 3-2018. Jamie Bolling fotograferad av Thron Ullberg.

Lag och rätt är temat i årets tredje nummer. Vi undersöker hur lätt, eller svårt, det är att använda lagstiftningen om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Lars-Göran Wadén berättar den drygt tre år länga processen som ledde fram till att tingsrätten i juni i år slog fast att han blev diskriminerad när han inte kunde åka med lokalbussen. Och så tittar vi på lagstiftningen om enkelt avhjälpta hinder som sedan 2001 har fört en blygsam tillvaro i landet kommuner.
Dessutom möter vi Jamie Bolling som berättar om sitt arbete för delaktighet och rättigheter inom den Europeiska unionen.
Funktionshinderpolitik 3/2018 ges ut 3 september