#2/2016 Ett lite bredare perspektiv

Mer än bara personer. I det här numret har vi fokus på den mänskliga mångfalden.

Omslaget till nummer 2/2016. Svartvitt prosträtt av Catrine Lundell . Hon har glasögon och en ganska stor halsduk.
Catrine Lundell på omslaget till# 2/2016 fotograferad av Thron Ullberg.

Mänsklig mångfald är ett genomgående tema i nya numret. För som människor kommer vi inte i en modell. Ändå gillar vi att gruppera oss själva, och andra.
”Vi talar om personer med funktionsnedsättning, som om vi vore något slags neutrum”, säger Maria Johansson i en intervju om skiftande villkor för män och kvinnor med funktionsnedsättning och den haltande jämställdheten inom funktionshinderrörelsen. En till rörelse som även verkar ha svårt att attrahera människor som invandrat till Sverige. Vi spanar in ett nytt försök på integrationsfronten där alla inblandade hoppas lära sig mer.
 
Vi möter även Catrine Lundell som så gott som dagligen får känna av vad de innebär att avvika från kroppsnormerna. Men istället för att huka under trakasserier och besynnerliga kommentarer exponerar hon dem på nätet.
Dessutom tar vi tempen på bilstödet och kollar in den senaste utvecklingen på MR-fronten.