#2/24 Pumpade däck och pumpande hjärta

Vi möter våren på cykelbanan och följer upp diskrimineringsdomar.

I Funktionshinderpolitik #2/2024 ger vi oss ut på cykeln tillsammans med Karl Utterhall, som har blivit en ambassadör för svensk paracykling. Med vindbruset i hjälmen förklarar han cyklingens tjusning och positiva inverkan på kropp och själ. 

Naturligtvis blir det även en hel del om tillgänglighet i den byggda miljön. Vi blickar bland annat tillbaka på några av de senaste årens fällande domar om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Har domarna lett till bättre tillgänglighet och hur kan man använda dem för att förbättra framkomligheten i samhället? 

Dessutom möter vi forskaren Emil Erdtman som fördjupat sig i hur universell utformning används i kommunala byggprocesser och som ser kreativ potential i funktionshinderrörelsens samråd med kommuner och byggare.

Därtill följer vi upp utvecklingen inom bostadsanpassningsbidraget och det statliga bilstödet, där nya förslag och förändringar tar form.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Funktionshinderpolitik #2/2024 utkommer 14 maj.