Nej till tillsvidareanställning för personliga assistenter

Arbetsdomstolen avslår krav på tillsvidareanställning för personliga assistenter. Anställningsformen »för viss tid så länge uppdraget varar« strider varken mot EU-rätten eller svensk lagstiftning.

Därmed förlorar Fackförbundet Kommunal tvisten om anställningsvillkoren för personliga assistenter. I sak handlar målet om en personlig assistent som har varit visstidsanställd hos samma företag sedan början av 00-talet. Sedan 2008 har han arbetat enligt anställningsformen »för viss tid så länge uppdraget varar«. I praktiken innebär det en anställning som närsomhelst helst kan avslutas med en uppsägningstid på två veckor. 

Anställningsformen är en del av det kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Fremia som reglerar villkoren för personliga assistenter. Kommunal har menat skrivningarna i kollektivavtalet bryter mot såväl EU:s visstidsdirektiv som mot anställninsgskyddslagen. Den personliga assistenten borde därför, enligt Kommunal, ha fått en tillvidareanställning redan 2010. 

Arbetsdomstolen menar dock att kollektivavtalet följer lagstiftningen. Domstolen hänvisar till att lagen ger parterna på arbetsmarknaden möjlighet att komma överens om avsteg från reglerna för att anpassa villkoren till speciella förhållanden inom en bransch.

Dessutom har båda parter ingått avtalet och det har varit gällande under lång tid, skriver Arbetsdomstolen och konstaterar att Kommunal har haft möjlighet att ta initiativ till förändring av villkoren inom ramen för avtalsförhandlingar.