Gode mannen gjorde fel – klienten får betala tillbaka bostadstillägg

Den gode mannen meddelande inte Försäkringskassan när kvinnan flyttade. Nu måste hon betala tilllbaka felaktigt bostadstillägg.

Att en god man gör fel är inget skäl att minska kravet på återbetalning av felaktigt utbetalt bostadstillägg. Det konstaterar Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i en färsk dom (Mål: 3257-21). 

Kvinnan som var beviljad bostadstillägg flyttade 2014. Men hennes gode man meddelade aldrig Försäkringskassan om de förändrade bostadsförhållandena. Det nya boende berättigade inte till bostadstillägg. Trots det fortsatte Försäkringskassan att betala ut tillägget fram till slutet av 2018 då kvinnan fick en ny god man som anmälde förändringen. 

Försäkringskassan konstaterade att kvinnan hade fått nästan 200 000 kronor i felaktigt utbetalt bostadstillägg. Pengar hon nu skulle betala tillbaka. Men Försäkringskassan menade samtidigt att kvinnan hade varit i god tro och inte insett att det hade skett någon felaktig utbetalning. Därför valde myndigheten att halvera återkravet. 

Allmänna ombudet för socialförsäkringen (AO) valde dock att överklaga beslutet. AO menade att det inte fanns skäl att minska återkravet. En åsikt som både förvaltningsrätten och kammarrätten ställde sig bakom. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

I den senare ändrade dock AO sin ståndpunkt och ville att kvinnan skulle få sin skuld halverad. AO valde även att överklaga fallet till HFD med krav på en halvering. 

Men även HFD landar alltså i slutsatsen att kvinnan är återbetalningsskyldig för hela beloppet. Detta trots att domstolen konstaterar att kvinnan på grund av sitt hälsotillstånd inte hade förmåga att anmäla ändrade förhållanden till Försäkringskassan eller kunde hon inse att det har skett en felaktig utbetalning. 

Enligt domstolen har kvinnans svårigheter kompenserats av att hon hade en god man förordnad för sig. Därför finns inget särskilt skäl för eftergift av betalningskravet.