ALS-drabbade får förtur till personlig assistans 

Försäkringskassan lovar kortare handläggningstider för personer som drabbas av sjukdomar där kroppens förmågor försämras mycket fort.

Den senaste tiden har debatten om stöd till personer som drabbas av sjukdomen ALS varit intensiv. Kritiker har pekat på att Försäkringskassans handläggningstider för personlig assistans är så långa att personer som drabbas av sjukdomen inte hinner att få hjälp i tid. 

Nu konstaterar Försäkringskassan detsamma. Den normala handläggningstiden vid ansökan om assistansersättning inte tillräckligt snabb för de som får sjukdomar med mycket snabb försämring av kroppsfunktionen.  

Därför ska Försäkringskassan nu börja ge ALS-drabbade förtur i handläggningen av ansökningar om personlig assistans. Målet är att korta processen till beslut, både vid nyansökan och ansökan om fler timmar, till 45 dagar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. 

− Vi behöver ha en snabb och smidig handläggning för att ge bra service till personer med sjukdomar som har ett snabbt förlopp som ALS, så att de får det stöd de behöver i rätt tid, säger Ingeborg Watz Forslund, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, i pressmeddelandet.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

För att korta handläggningstiderna kommer Försäkringskassan bland annat att i större utsträckning använda lagstiftningens möjligheter att fatta tillfälliga beslut i de fall som behöver ytterligare utredning. Dessutom ska kontakterna med den sökande och med hälso- och sjukvården bli enklare och snabbare.

Så sent som i förra veckan varnade Försäkringskassan för ökade handläggningstider under nästa år. Detta som en följd av lagstiftningen förändras vid årskiftet och att myndigheten inte fått de anslag man begärt i statsbudgeten.