Röda siffror för Samhall


Målen nåddes för antalet övergångar, men ökade lönekostnader medför att det statliga bolaget gjorde en förlust.

Nytt regleringsbrev stillar inte kritiken


Regeringens försök att förtydliga instruktionen till Försäkringskassan går inte hem hos kritikerna. Fortfarande kräver flera organisationer ett nödstopp för indragningar av personlig assistans.