Färre får bilstöd


Antalet beviljade bilstöd har minskat och kommer att fortsätta minska, enligt en ny prognos från Försäkringskassan.

Samhall klarar målet


Andelen anställda hos det statliga bolaget som fick jobb hos annan arbetsgivare var rekordstort under 2014.