Så ska nya strategin jobbas fram


Myndigheten för delaktighet får regeringens uppdrag att jobba fram förslag för hur hur funktionshinderpolitiken kan bli mer effektiv och systematisk.

Få tillgänglighetsmål uppnås i tid


Arbetet med ökad tillgänglighet går långsamt och mycket få delmål kommer att uppnås till avstämningen nästa år. Myndigheten för delaktighet uppmanar till uthållighet.

Den passiviserande ersättningen


Kritik från Riksrevisionen. Många unga som har aktivitetsersättning saknar insatser och den som vill studera på deltid eller söka arbete förlorar ekonomiskt.